Asylsøkerbevis


Når du søker beskyttelse (asyl) i Norge får du et registreringsbevis for asylsøkere. Dette kalles også asylsøkerbevis.

Du får dette beviset av politiet når de registrerer søknaden din om beskyttelse. Asylsøkerbeviset er gyldig i 6 måneder, og du kan fornye det hvis det går ut før du får svar på søknaden din.

Fra desember 2017 ser asylsøkerbeviset litt annerledes ut, og i en periode vil derfor både den gamle og den nye typen kort være gyldige. Hvis du har den gamle typen asylsøkerbeviset kan du derfor beholde det fram til det går ut. Neste gang du skal ha nytt kort får du den nye typen.

Kortet er dokumentasjon på at du har søkt beskyttelse (asyl)

Kortet er kun dokumentasjon på at du har søkt beskyttelse (asyl) i Norge og at du har lov å være i Norge mens vi behandler søknaden din. 

Du kan ikke bruke kortet som ID eller som arbeidstillatelse

  • Du kan ikke bruke dette kortet som ID-kort eller reisedokument. Dette er fordi informasjonen på kortet kun er basert på det du har fortalt oss.
  • Du har ikke lov å jobbe. For å jobbe må du ha en egen tillatelse fra UDI.

Hvem får ikke asylsøkerbevis?

Du kan ikke få asylsøkerbevis når

  • du ikke har søkt beskyttelse (asyl)
  • du har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. Da vil du få et oppholdskort istedenfor.
  • søknaden din er endelig avslått av Utlendingsnemnda (UNE)
  • du har fått avslag på søknaden din om beskyttelse fra UDI og det er bestemt at du ikke får være i Norge mens klagen din behandles. 

For mer informasjon om asylsøkerbeviset og hvordan du fornyer dette, må du kontakte politiet (eksternt nettsted).

Nytt kort

 

Gammelt kort

 

Fant du det du lette etter?