Kan eg finne ut om søknaden min blir behandla automatisk?


Du får ikkje beskjed viss søknaden ikkje blir behandla automatisk. Vi kan ikkje svare deg på om heile søknaden blir automatisk behandla, eller kvifor han ikkje blir det.

Viss vi manglar informasjon frå deg for å behandle søknaden din, vil vi kontakte deg.