Begrenset oppholdstillatelse på grunn av tvil om identitet


Noen personer som søker om beskyttelse (asyl) vil få en begrenset oppholdstillatelse i Norge på grunn av tvil om identitet eller manglende dokumentasjon på identitet. 

Hvis du har fått en begrenset tillatelse vil det stå ”begrenset midlertidig oppholdstillatelse” i overskriften i vedtaket du har fått.

Hvorfor gir vi begrensede tillatelser?

Det er viktig for norske myndigheter å vite hvem som er i landet. Derfor skal vi som hovedregel bare gi deg oppholdstillatelse hvis du har lagt frem et identitetsdokument for oss, og vi ikke har gode grunner til å tvile på hvem du er.

I noen saker mener vi at det likevel er sterke grunner til å gi en oppholdstillatelse. Dette kan være dersom det foreligger spesielt sterke menneskelige hensyn i forhold til barns situasjon, eller på grunn av alvorlige helsemessige forhold. Da kan du få en begrenset tillatelse som gir deg mulighet til å dokumentere eller sannsynliggjøre identiteten din i ettertid.

Hva betyr det at tillatelsen er begrenset?

Det at tillatelsen er begrenset betyr vanligvis at 

  • du ikke kan få en permanent oppholdstillatelse
  • du ikke har rett til å gå på norskkurs gjennom introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger
  • familien din ikke har rett til å komme og bo sammen med deg i Norge
  • du bare får tillatelse til å være her for ett år av gangen
  • du ikke blir bosatt i en kommune 

Norsk lov krever at du samarbeider med norske myndigheter og skaffer de opplysningene vi ber om. I vedtaket står det hva vi krever av deg. Du kan få en tillatelse uten begrensninger når du har oppfylt kravene vi stiller i vedtaket.

Hva må du gjøre for å få opphevet begrensningene?

For å få opphevet begrensningene i tillatelsen må du søke om fornyelse av oppholdstillatelsen din og levere inn dokumentasjon på identiteten din. Det står i vedtaket ditt hvilke identitetsdokumenter du må levere inn. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?