Beskyttelse


Beskyttelse (asyl) vil seie å få opphaldsløyve som flyktning i Noreg.

Ein person har rett til beskyttelse (asyl) dersom han eller ho i eitt eller fleire av følgjande tilfelle:

  • har ei godt grunngitt frykt for forfølging på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i ei spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning
  • står i reell fare for å bli utsett for dødsstraff, tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff dersom han eller ho må reise tilbake til heimlandet

Fant du det du lette etter?