Kor lenge må eg vente før eg får svar på søknaden min?


Det er mange som har søkt om brexit-løyve som dessverre ikkje har fått svar på søknaden sin endå. UDI har mange saker som ligg i kø for å bli behandla, og vi veit ikkje kor lang tid det vil ta før du får svar. Viss du ringjer oss, kan vi dessverre ikkje gi deg meir informasjon om ventetida enn det du finn her.