Eg har sendt inn søknad om løyve digitalt, men ikkje fått time hos politiet endå. Kan eg framleis vere her?


Ja, dersom du har sendt inn søknaden digitalt og fått kvittering på det, kan du halde fram med å vere i Noreg fram til søknaden er behandla. 

Viss du ikkje har bestilt time enno, bestiller du time når du får beskjed frå politiet om å gjere det.