Hva bruker jeg d-nummeret til?


Noen offentlige og private virksomheter krever at du har et norsk identitetsnummer for å få tilgang til deres tjenester. Med et identitetsnummer kan du for eksempel åpne en bankkonto, få fastlege (eksternt nettsted), leie bolig og betale skatt.

Vi har to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og d-nummer. Det er Skatteetaten som har ansvar for ordningen med identitetsnummer (eksternt nettsted) i Norge.

Du får et d-nummer hvis du trenger et identitetsnummer i Norge, men ikke møter kriteriene for å få et fødselsnummer. 

På Skatteetatens nettsider kan du finne Oversikt over hvilke myndigheter eller virksomheter som kan bestille d-nummer (eksternt nettsted).