Hvordan får jeg et d-nummer?


Hvis du er asylsøker, får du et d-nummer når du kommer til Norge. Du får det av UDI eller Politiets utlendingsenhet (PU) når du registrerer deg.

Hvis du er EU/EØS-borger og kommer til Norge for å arbeide i mindre enn seks måneder, får du d-nummer når du søker Skatteetaten om skattekort (eksternt nettsted).

Hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge, men ikke oppfyller vilkår for å få fødselsnummer, kan du få et d-nummer av Skatteetaten. Du får d-nummeret ditt i et brev fra Skatteetaten omtrent to uker etter at du møter hos politiet for å bestille oppholdskort.