Jeg venter på svar på søknaden min - kan jeg få et d-nummer?


Hvis du trenger et d-nummer og for eksempel har søkt om familieinnvandring og venter på svar på søknaden din- må du kontakte andre enn UDI.

UDI har kun lov til å be om d-nummer for
• asylsøker ved registrering av søknad om beskyttelse
• andre personer med gyldig oppholdstillatelse

På Skatteetatens nettsider kan du finne Oversikt over hvilke myndigheter eller virksomheter som kan bestille d-nummer (eksternt nettsted).