Fylte 22 år før 1. januar 1925


Hvis du fylte 22 år før 1. januar 1925 mistet du ditt norske statsborgerskap hvis du har flyttet fra Norge av andre grunner enn:  

  • ansettelse i norsk tjeneste i utlandet, eller  
  • at faren din eller ektemannen din var ansatt i norsk tjeneste i utlandet. 

Du mister likevel ikke statsborgerskapet hvis du:

  • innen ett år etter at du flyttet fra Norge, leverte en erklæring til norsk konsul om at du ønsket å forbli norsk, og  
  • erklæringen var gyldig frem til loven ble endret 1. januar 1925.

Krav til dokumentasjon 

Dokumentasjon på at du ikkehar tapt ditt norske statsborgerskap ved utflytting fra Norge: 
 
Hvis du flyttet fordi du selv, faren din eller ektemannen din var ansatt i norsk tjeneste i utlandet, kan dokumentasjon være:  

  • bekreftelse på arbeidsforhold ved norsk utenriksstasjon i utlandet.  

Hvis du flyttet ut av landet, men erklærte at du ønsket å beholde norsk statsborgerskap innen et år fra du flyttet, kan dokumentasjon være:  

  • erklæring/attest fra norsk konsul som viser at du har fått beholde norsk statsborgerskap frem til 1. januar 1925. 

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett m.v. av 21. april 1888».