Født etter 1. september 2006


Hvis du ble født 1. september 2006 eller senere, ble du norsk ved fødselen hvis moren eller faren din var norsk statsborger da du ble født. 

Dokumentasjon

Du må ha en fødselsattest og kunne dokumentere at minst en av foreldrene dine var norske da du ble født. 

Hvis det er faren din som var norsk da du ble født, må du dokumentere farskapet. Hvis foreldrene dine var gift da du ble født, må du legge ved vigselsattest. Hvis foreldrene dine ikke er gift, eller giftet seg etter at du ble født, må du legge ved dokumentasjon som viser at farskapet er fastsatt av rett norsk myndighet. Se mer informasjon om farskap her: Hvem regnes som far i statsborgerskapssaker?

Loven som er gjeldende 

«Lov om norsk statsborgerrett av 10. juni 2005».