Hvem regnes som far i statsborgerskapssaker?


Sjekk hvem som regnes som barnets far når det skal avgjøres om et barn blir norsk statsborger. 

Far er

 • Den som er gift med moren til barnet når barnet blir født.
  • Dette gjelder ikke hvis ektefellene er formelt separert når barnet blir født.
 • Den som har erkjent farskapet.
  • En norsk mann kan erkjenne farskapet ved å møte opp hos bl.a. Folkeregisteret, NAV fylkeskontor eller norsk ambassade eller generalkonsulat.
 • Den som har fått farskapet fastsatt ved dom.
 • Den som har farskap som direkte følge av loven i landet der barnet er født.
  • Det vanlige er at morens ektemann automatisk regnes som barnets juridiske far. Hvis du mener farskapet følger direkte av loven i dette landet, må du legge frem dokumentasjon fra landets myndigheter på dette.
 • Den som har fått fastsatt farskapet etter utenlandsk lov.
  • Som regel skjer det ved at farskapet er fastsatt ved erkjennelse, administrativt eller ved dom. Farskap til barn som er fastsatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige, gjelder i Norge. Dommer, administrative vedtak, erkjennelser osv. fra andre land må være godkjent av NAV Internasjonalt for å gjelde i Norge.

Farskap og medmorskap er likestilt

Medmor er morens kvinnelige ektefelle, eller samboer dersom medmorskapet følger av ekteskap, erkjennelse eller dom. Medmorskap er bare aktuelt for barn som er født etter assistert befruktning, og morens kvinnelige samboer eller ektefelle må ha gitt sitt samtykke til befruktningen.

Fant du det du lette etter?