Hva er registreringsordningen for EU/EØS-borgere?


EU/EØS-borgere må registrere seg når de skal være i Norge i over tre måneder. EU/EØS-borgere må ha et oppholdsgrunnlag i Norge, altså være enten arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student eller ha egne midler til å forsørge seg selv.

Familiemedlemmer til en EU/EØS-borger som er EU/EØS borgere selv, må bruke registreringsordningen for EU/EØS-borgere og registrere seg som familiemedlemmer. 

Familiemedlemmer til en EU/EØS-borger som er fra land utenfor EU/EØS-området, må søke om oppholdskort hvis de skal være i Norge i mer enn tre måneder.