Kva er registreringsordninga for EU/EØS-borgarar?


EU/EØS-borgarar må registrere seg når dei skal vere i Noreg i over tre månader. EU/EØS-borgarar må ha eit opphaldsgrunnlag i Noreg, altså vere anten arbeidstakar eller sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, student eller ha eigne midlar til å forsørgje seg sjølv.

Familiemedlemmer til ein EU/EØS-borgar som er EU/EØS-borgarar sjølv, må bruke registreringsordninga for EU/EØS-borgarar og registrere seg som familiemedlemmer.

Familiemedlemmer til ein EU/EØS-borgar som er frå land utanfor EU/EØS-området, må søkje om opphaldskort viss dei skal vere i Noreg i meir enn tre månader.