Hvordan får familiemedlemmer av EØS-borgere D-nummer eller fødselsnummer?


Hvis du er familiemedlem av en borger fra et EU/EØS-land må du selv kontakte Skatteetaten for å få tildelt et D-nummer eller fødselsnummer.

Du får fødselsnummer fra Skatteetaten ved å melde flytting til Norge (eksternt nettsted) etter at du har registrert deg eller fått innvilget et oppholdskort som familiemedlem av en EU/EØS-borger.

Et D-nummer (eksternt nettsted) er et midlertidig identitetsnummer. Et fødselsnummer (eksternt nettsted) er et permanent identitetsnummer.

Hvis du vil begynne å jobbe før du har blitt registrert som familiemedlem av en EU/EØS borger, eller fått innvilget oppholdskort som familiemedlem av en EU/EØS-borger, må du søke om et skattekort hos Skatteetaten (eksternt nettsted). For å kunne begynne å jobbe må du dokumentere at ditt familiemedlem har oppholdsrett i Norge. Det å ha oppholdsrett betyr at EU/EØS-borgeren enten er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, har egne midler, eller er ansatt i et utenlandsk firma. Dersom han/hun er student eller er her på egne midler må han/hun ha forsikring.