Jeg har vært på besøk i Norge i tre måneder. Kan jeg søke om å få være her lenger?


Nei, det er ikke mulig for en EU/EØS-borger å søke om å få være i Norge lenger enn tre måneder som besøkende eller turist. Etter tre måneder må du å reise fra Norge.

Når du har reist ut av Norge kan du imidlertid reise inn igjen til Norge umiddelbart og begynne på et nytt tremåneders opphold som besøkende eller turist. Det er ikke noe krav til hvor lenge du må være utenfor Norge før du reiser inn igjen.

Når du er i Norge som besøkende eller turist er du selv ansvarlig for alle dine utgifter under oppholdet i her, og du må følge gjeldende innreiseregler som gjelder i koronasituasjonen.

Hvis du ønsker å være i Norge i mer enn tre måneder må du utøve EU/EØS-rettigheter som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student, ha egne midler til å forsørge deg selv eller være arbeidssøkende. Da må du også søke om registrering etter EU/EØS-regelverket.

Hvis du som EU/EØS-borger har vært i Norge i mer enn tre måneder og ikke utøver EU/EØS-rettigheter kan politiet sende deg ut med tvang.