Hvordan kan jeg få en kopi av registreringsbeviset?


Hvis du har mistet registreringsbeviset ditt og trenger en kopi, må du kontakte det lokale politidistriktet ditt eller et SUA-kontor (eksternt nettsted).