Korleis kan eg få ein kopi av registreringsbeviset?


Viss du har mista registreringsbeviset ditt og treng ein kopi, må du kontakte det lokale politidistriktet ditt eller eit SUA-kontor (eksternt nettsted).