Kan ein EU/EØS-borgar komme til Noreg og så søkje om arbeid her?


Ein EU/EØS-borgar som har komme til Noreg for å søkje arbeid, kan vere i Noreg i inntil seks månader. EU/EØS-borgaren må melde seg som arbeidssøkjar hos politiet seinast tre månader etter framkomst til Noreg.