Kan en EU/EØS-borger komme til Norge og så søke om arbeid her?


En EU/EØS-borger som har kommet til Norge for å søke arbeid, kan være i Norge i inntil seks måneder. EU/EØS-borgeren må melde seg som arbeidssøker hos politiet senest tre måneder etter ankomst til Norge.