Skal ein EØS-borgar melde flytting til Noreg?


Dersom ein EØS-borgar skal bu fast i Noreg, må han eller ho melde flytting til Noreg (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu). Det same gjeld familiemedlemmene til EØS-borgaren.

Sjå meir om å melde flytting til Noreg på nettsida til Skatteetaten (eksternt nettsted).