Skal en EU/EØS-borger søke om oppholdstillatelse for å bo og arbeide i Norge?


En EU/EØS-borger har rett til å oppholde seg i Norge hvis EU/EØS-borgeren er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student eller ha egne midler til å forsørge seg selv og har gyldig identitetskort eller pass.

En borger av et EU/EØS-land trenger ikke en oppholdstillatelse for å ta seg arbeid i Norge.