Andre typar opphaldsløyve


Type søknad Gebyr         
Søknader om alle typar opphaldsløyve for personar under 18 år (også fornyingar)       0,-   

Personar som er utsette for menneskehandel og søkjer om opphaldsløyve (refleksjonsperiode)

      0,-
Personar som søkjer om framleis opphaldsløyve på sjølvstendig grunnlag som følgje av at dei har vorte mishandla i samlivsforholdet.       0,-