Bestille nytt opphaldskort


Type bestilling Gebyr
Viss det gamle kortet ditt har gått ut    300,-
Viss du har mista kortet ditt, eller det har vorte stole eller øydelagt    300,-
Viss du skal endre namnet ditt, eller annan informasjon, på kortet    300,-
Viss du tidlegare hadde etikett i passet ditt, og no skal ha ditt første kort    300,-
Viss du har permanent opphaldsløyve og det gamle kortet ditt framleis er gyldig        0,-
Viss du har varig opphaldsrett og det gamle kortet ditt framleis er gyldig        0,-
Viss du fekk tilsendt eit kort som var øydelagt eller innehalde feil        0,-

NB! Når du møter opp hos politiet for å ta bilde til nytt kort må du alltid levere det gamle kortet, viss ikkje må du betale eit gebyr på 300 kr.