EU/EØS-borgare


Som EU/EØS-borgar eller nær familiemedlem til EU/EØS-borgarar skal du ikkje betale gebyr når du flyttar til Noreg.

Det er gratis å bruke registreringsordninga for EU/EØS-borgarar. Det er gratis å søkje om opphaldskort som familiemedlem av EU/EØS-borgar, og det er gratis å søkje om varig opphaldsrett i Noreg viss du har vore her i minst fem år.