Statsborgarskap


Type søknad Gebyr
Søknad om norsk statsborgarskap for vaksne  6 500,-
Melding om å få tilbake norsk statsborgarskap for vaksne (ny ordning frå 2020)   3 200,-
Søknad om norsk statsborgarskap for barn under 18 år          0,-

Melding av norsk statsborgarskap for barn under 18 år

         0,-

Melding av norsk statsborgarskap for nordiske statsborgarar

  2 700,-
Søkje om å bli løyst frå norsk statsborgarskap          0,-

Søkje om å behalde norsk statsborgarskap

         0,-