Utlendingspass og reisebevis


Type søknad Gebyr
Personer som har tillatelse på grunnlag av søknad om beskyttelse
(første gang du får reisebevis)
      0,- 
Personer som skal returnere med IOM og ikke kan skaffe pass fra hjemlandet          0,-
Personer over 18 år som har tillatelse på annet grunnlag
enn søknad om beskyttelse (førstegangssøknad) 
2400,-
Personer under 18 år som har tillatelse på annet grunnlag
enn søknad om beskyttelse (førstegangssøknad)
1200,-
Personer over 18 år som tidligere har fått avslag på søknad om utlendingspass 2400,-
Personer under 18 år som tidligere har fått avslag på søknad om utlendingspass. 1200,-
Nytt reisedokument til personer over 18 år som har mistet
eller fått ødelagt tidligere utstedt reisebevis eller utlendingspass
2400,-
Nytt reisedokument for personer under 18 år som har mistet
eller fått ødelagt tidligere utstedt reisebevis eller utlendingspass
1200,-
Utlendingspass for enkeltreise 2400,-
Utlendingspass for enkeltreise for personer under 18 år 1200,-
Fornyelse for personer som er 16 år og eldre (må betales av alle)   570,- 
Fornyelse for personer under 16 år (må betales av alle)

  340,-

Personer over 16 år som søker om nytt reisedokument etter navneendring

  570,- 

Personer under 16 år som søker om nytt reisedokument etter navneendring

  340,-