Utlendingspass og reisebevis


Type søknad Gebyr
Personar som har løyve på grunnlag av søknad om vern
(første gong du får reisebevis)
      0,- 
Personar som skal returnere med IOM og ikkje kan skaffe pass frå heimlandet         0,- 
Personar over 18 år som har løyve på anna grunnlag
enn søknad om beskyttelse (førstegongssøknad)
2 200,-
Personar under 18 år som har løyve på anna grunnlag
enn søknad om beskyttelse (førstegongssøknad)
1 200,-
Personar over 18 år som tidlegare har fått avslag på søknad om utlendingspass 2 200,-
Personar under 18 år som tidlegare har fått avslag på søknad om utlendingspass 1 200,-
Nytt reisedokument til personar over 18 år som har mista
eller fått øydelagt tidlegare utskrive reisebevis eller utlendingspass
2 200,-
Nytt reisedokument for personar under 18 år som har mista
eller fått øydelagt tidlegare utskrive reisebevis eller utlendingspass
1 200,-
Utlendingspass for enkeltreise 2 200,-
Utlendingspass for enkeltreise for personar under 18 år 1 200,-
Fornying for personar som er 16 år og eldre (må betalast av alle) 2 200,-
Fornying for personar under 16 år (må betalast av alle)

  450,-

Personar over 16 år som søkjer om nytt reisedokument etter namneendring

2 200,-

Personar under 16 år som søkjer om nytt reisedokument etter namneendring

  450,-