Du fikk første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, før 01.01.2021


Du har gode nok kunnskaper i norsk hvis du har:

  • bestått prøver som tilsvarer norskprøven på nivå A2 eller høyere, for eksempel Norskprøve 2 eller 3, eller
  • bestått Bergenstest (eksternt nettsted) både skriftlig og muntlig del, eller Trinn 3 eksamen fra universitetet, eller
  • gjennomført ordinær opplæring i norsk eller samisk i grunnskolen eller på videregående skole og fått standpunktkarakter, eller
  • gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller utlandet tilsvarende 30 studiepoeng, eller
  • oppfylt inntakskravet for studier på norsk eller samisk ved universitet eller høgskole i Norge

Hvis du er usikker om dette gjelder for deg, må du ta kontakt med kommunen din.