Guide til saksbehandlingstid i au pair-saker


For å kunne gi deg et svar på hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden din om au pair-tillatelse, ber vi deg svare på to spørsmål.
Hva slags søknad har du levert?
Informasjon

Velg om du har søkt for første gang, søkt om fornyelse, eller levert en klage.