Guide til ventetid i au pair-saker


Informasjon om hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om au pair-tillatelse.

Informasjonen er tilpasset

Hva slags søknad har du levert?: Førstegangssøknad (har ikke en au pair-tillatelse fra før)

Ventetiden er regnet fra den datoen du leverte dokumentene dine hos politiet eller VFS søknadssenteret.  

Hvis vi trenger mer informasjon for å behandle søknaden din, vil vi ta kontakt med deg. Hvis du ringer oss, kan vi dessverre ikke gi deg noe mer informasjon om ventetid enn det du finner her.

Informasjon til deg som har søkt om au pair-tillatelse


Etter at du har levert dokumentene dine til politiet eller et VFS søknadssenter kan det ta opptil 4 måneder før vi ser på saken din.

  • Hvis det mangler informasjon eller dokumenter i søknaden din, vil vi kontakte deg.  
  • Hvis søknaden din er komplett og ikke krever ekstra undersøkelser, vil vi behandle saken din og du får tilsendt et vedtak fra oss.  
  • Hvis saken din krever ekstra undersøkelser, vil dette bli gjennomført. Det varierer hvor lang tid det tar å gjennomføre ekstra undersøkelser. Du kan lese mer om hva ekstra undersøkelser kan innebære

Denne informasjonen ble sist oppdatert 

25. januar 2024

. Den vil bli oppdatert neste gang 

29. februar 2024

.

Fant du det du lette etter?