Guide til ventetid i au pair-saker


Informasjon om hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om au pair-tillatelse.

Informasjonen er tilpasset

Hva slags søknad har du levert?: Førstegangssøknad (har ikke en au pair-tillatelse fra før)

Ventetiden på saken din avhenger av om du har levert dokumentene dine til politiet eller til et VFS søknadssenter før eller etter 1. januar 2022. Dette skyldes at UDI legger om måten vi jobber på, med mål om at flere skal få raskere svar på sikt. Du kan lese mer om hvorfor vi gjør dette 

Ventetiden er regnet fra den datoen du leverte dokumentene dine hos politiet eller VFS søknadssenteret.  

Hvis du ringer oss, kan vi dessverre ikke gi deg noe mer informasjon om ventetid enn det du finner her. Hvis vi trenger mer informasjon for å behandle søknaden din, vil vi ta kontakt med deg. 

Informasjon til deg som har søkt om au pair-tillatelse


Hvis du leverte dokumentene dine før 1. januar 2022 

Hvis du søkte etter 1. juni 2021
Hvis du søkte etter 1. juni 2021, vil du kunne få svar på søknaden din innen 5 måneder etter at du leverte søknaden hos politiet, på ambassade, konsulat eller søknadssenter.  

Hvis du søkte før 1. juni 2021
Hvis du har levert en søknad om au pair tillatelse før 1. juni 2021, trenger vi både en oppdatert kontrakt om kulturutveksling (pdf, 782 kB) og et oppdatert spørreskjema som skal fylles ut av au pairen, for å kunne behandle søknaden din. UDI sendte deg e-post om dette 21. januar 2022. Hvis du har lastet opp oppdatert kontrakt og spørreskjema, vil du kunne få svar på søknaden din innen 5 måneder etter at ny dokumentasjon er lastet opp

Hvis du skal laste opp og ettersende dokumenter 
Her finner du informasjon om hvordan du kan laste opp og ettersender dokumentene. 

Ønsker du å trekke søknaden?
Hvis du ikke ønsker å få søknaden din behandlet, kan du be om å trekke saken ved å sende inn en skriftlig bekreftelse. Du kan laste opp bekreftelsen på UDIs nettside. Du vil dessverre ikke få refundert søknadsgebyret hvis du trekker søknaden din.


Hvis du leverte dokumentene dine etter 1. januar 2022 

Etter at du har levert dokumentene dine til politiet eller et VFS søknadssenter kan det ta opptil 4 måneder før vi ser på saken din.

  • Hvis det mangler informasjon eller dokumenter i søknaden din, vil vi kontakte deg.  
  • Hvis søknaden din er komplett og ikke krever ekstra undersøkelser, vil vi behandle saken din og du får tilsendt et vedtak fra oss.  
  • Hvis saken din krever ekstra undersøkelser, vil dette bli gjennomført. Det varierer hvor lang tid det tar å gjennomføre ekstra undersøkelser. Du kan lese mer om hva ekstra undersøkelser kan innebære

Denne informasjonen ble sist oppdatert 

21. juni 2022

. Den vil bli oppdatert neste gang 

20. juli

.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?