Borger av et EU/EØS-land


Hva vil det si å ha et innreiseforbud?

  • Hvis du har blitt utvist fra Norge, har du fått et innreiseforbud, for to år, fem år, ti år eller for alltid.
  • Hvis dette gjelder deg, har du enten blitt transportert ut av Norge av politiet eller fått et brev fra UDI der det står at du har fått et innreiseforbud.
  • Du kan ikke komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut.
  • Hvis du likevel ønsker å komme tilbake til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om det. 
  • UDI kan oppheve innreiseforbudet ditt eller gi deg mulighet til et kortvarig besøk til Norge. Vi vil vurdere begrunnelsen din og behovet du har for å reise til Norge opp mot årsaken til at du ble utvist og hensynet til offentlig orden eller rikets sikkerhet.
  • Er du utvist fra Norge for to eller fem år og har barn i Norge som har norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket, kan du søke familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. Du må fylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse, med unntak for kravet om at du ikke kan ha et innreiseforbud, på tidspunktet UDI fatter vedtak i saken om familieinnvandring. Selv om ny tillatelse kan bli innvilget før innreiseforbudet utløper, kan du ikke reise til Norge før etter at innreiseforbudet er utløpt.

Når kan du søke?

Det må vanligvis være minst ett år siden du forlot Norge.