Invitasjon for besøksvisum


Hvis du skal besøke noen i Norge, for eksempel familie, venner, et firma eller en organisasjon, må de sende deg en skriftlig invitasjon.  

Type invitasjon

  • Invitasjon fra familie eller venner

  • Invitasjon fra firmaer/organisasjoner