Invitasjon for besøksvisum


Hvis du skal besøke noen i Norge, for eksempel familie, venner, en bedrift eller en organisasjon, må de sende deg en skriftlig invitasjon.  

Hva er en invitasjon?

En invitasjon er et brev skrevet av den du skal besøke. Dette leverer du inn sammen med de andre søknadsdokumentene dine.

Noen ambassader har et eget invitasjonsskjema. Dette finner du i ambassadens sjekkliste. Hvis ambassaden har et slikt skjema, kan den du skal besøke fylle ut dette skjemaet i stedet for å skrive et brev.  

Hva må invitasjonen inneholde?

  • opplysninger om hvorfor du har blitt invitert, for eksempel til et bryllup eller en barnedåp
  • forslag til datoer for besøket, og dato for viktige møter eller familiesammenkomsten
  • informasjon om den som inviterer, for eksempel om arbeid og bolig
  • informasjon om forholdet mellom deg og den som inviterer, for eksempel om dere er i familie eller har et forretningssamarbeid
  • hvis den som inviterer også stiller økonomisk garanti, bør dette også stå i invitasjonen