Hva er fordelen med å bruke ID-porten?


Pålogging via ID-porten gir en ekstra sikkerhet for at ingen andre kan få tilgang til opplysninger du har gitt i søknadsskjema. En annen fordel er at du slipper å huske hvilket brukernavn og passord du har brukt i UDIs søknadsløsning.

UDI vil i framtiden lansere flere tjenester som kan forenkle søknadsprosessen for deg som har en sikker elektronisk identitet.