Jeg har MinID. Kan jeg bruke ID-porten når jeg skal logge inn hos UDI?


Nei. Det er kun personer med BankID, Commfides eller Buypass (norsk e-ID) som kan logge inn via ID-porten. Dette er fordi UDI krever et høyere sikkerhetsnivå (nivå 4) for innlogging med ID-porten, enn hva MinID har (nivå 3). Det gjør vi for å sikre dine personlige data best mulig.