Jeg skal søke på vegne av en annen person. Kan jeg logge inn med ID-porten?


Vi anbefaler i utgangspunktet alle om å kun logge inn med ID-porten når de skal søke for seg selv.

Men hvis du skal søke på vegne av et nært familiemedlem, for eksempel barnet ditt, kan det være praktisk å bruke ID-porten. Da må du være klar over at det er du som må følge opp søknaden helt til den er ferdigbehandlet. Det betyr blant annet at det er du som må bestille oppmøtetime hos politiet/SUA for personen du har søkt på vegne av.

I alle andre tilfeller der du skal søke på vegne av andre, anbefaler vi at du logger inn med brukernavn og passord og ikke med ID-porten.