Barn med norsk mor eller far (født før 2006)


Hvis du er født før 1. september 2006, ble du norsk ved fødselen hvis

  • moren din var norsk, eller
  • faren din var norsk og gift med moren din da du ble født, eller
  • faren din var død da du ble født, men var norsk statsborger og gift med moren din da han døde

Hvis faren din var norsk, men ikke gift med moren din, ble du ikke automatisk norsk. Hvis du er under 18 år, kan du imidlertid enkelt bli det ved å sende en melding om norsk statsborgerskap.

Født før 1979

Hvis du ble født før 1979 og er usikker på om du ble norsk da du ble født, kan du kontakte UDI for å få mer informasjon.

Hvis du ikke fyller kravene til å bli norsk statsborger, kan du søke om en oppholdstillatelse for de som hadde en norsk forelder da de ble født.