Barn født ved surrogati


Surrogati betyr at en kvinne (surrogatmoren) inngår en avtale om å føde et barn og overlate barnet til andre når det blir født. Surrogati er ikke tillatt i Norge, men noen velger likevel å inngå surrogatiavtaler med kvinner i andre land.

Det finnes ingen egne regler for fastsetting /overføring av hvem som er barnets far og mor etter bruk av eggdonasjon/surrogati. Dette betyr at den som føder barnet er barnets mor, og at farskapet blir fastsatt på samme måte som for andre barn, slik det er beskrevet i barneloven.

Selv om egget eller sæden skulle være donert av en norsk statsborger som ønsker å overta barnet, blir ikke barnet norsk før foreldreskapet er overført. Når foreldreskapet er overført blir barnet automatisk norsk.

Kontakt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no) hvis du har spørsmål om surrogati, foreldreskap og adopsjon.