Kommisjonsuttak


Innenfor den årlige uttakskvoten har vi ulike hovedgrupper av søkere. Den enkelte hovedgruppen består vanligvis av søkere som oppholder seg i samme land. UDI reiser til landet de oppholder seg i og intervjuer dem der. Disse sakene kalles kommisjonssaker. 

UNHCR får beskjed om hvilken profil Norge ønsker at søknadene skal ha. Det kan for eksempel være en prioritering av familier og sårbare kvinner. Norge påvirker ikke hvilke enkeltsaker UNHCR skal fremme.

UNHCR tar stilling til hvem som har sterkest behov for å bli gjenbosatt. UDI intervjuer og undersøker nærmere den skriftlige informasjonen vi mottok i søknaden. Formålet med intervjuet er å undersøke

  • søkerens identitet
  • søkerens behov for internasjonal beskyttelse
  • søkerens situasjon i oppholdslandet
  • andre kriterier som fremkommer i retningslinjene for arbeidet med overføringsflyktninger

Hvis UDI innvilger søknaden, får søkeren en innreise- og oppholdstillatelse. De aller fleste får flyktningstatus.

Identitet

I kommisjonssaker ber UDI søkeren bekrefte identitetsopplysningene i intervjuet. Dette kan for eksempel være hvordan navnet skrives, fødselsdato og sivilstatus. Søkerens opplysninger danner grunnlag for identitetsfastsettelsen. Slik fastsetter vi identitet (eksternt nettsted)