Reisen til Norge


Søkeren får en innreisetillatelse som er gyldig i seks måneder fra vedtaksdatoen. IMDi gjør en avtale med en norsk kommune om å bosette søkeren. Den tidligste bosettingsdatoen må være innenfor de seks månedene innreisetillatelsen er gyldig.

Så snart IMDi har gjort en avtale med en bosettingskommune, ber UDI den aktuelle norske utenriksstasjonen om å utstede passerbrev og innreisevisum (D-visum). Vi ber også IOM bestille reise i henhold til når kommunen kan ta imot søkeren. UDI ber IOM gi oss beskjed om ankomsttidspunkt senest to uker før ankomsten faktisk finner sted. I enkelte hastesaker får vi beskjed noe nærmere ankomsttidspunktet.

UDI videreformidler ankomsttidspunktet til kommunen så snart vi har fått bekreftet reiseruten fra IOM. Vi sender den bekreftede reiseruten til kommunen på sikker e-post. 

Søkerne som er blitt akseptert etter kommisjonsuttaket, deltar på kulturorientering i oppholdslandet før avreisen til Norge. Kurset varer i fire dager for voksne og to dager for barn, og lærer dem om norsk kultur og det norske samfunnet. Lærerne har samme bakgrunn som flyktningene og har erfaring med å bo i Norge.