Handels- og forretningsreisande


Nokre handels- og forretningsreisande treng ikkje opphaldsløyve dersom dei skal arbeide i Noreg i inntil tre månader.

Krav

  • Du må vere handels- og forretningsreisande.
  • Du kan ikkje ha arbeidsgivar i Noreg. 

Eksempel på handels- og forretningsreisande

  • personar som skal delta i møte og konferansar eller i kontraktssamtalar
  • sjøfartsinspektørar eller veterinærinspektørar
  • personar som skal selje varer på varemesser