Flyktninger med spesielle reisedokumenter


  • Personer som har reisebevis for flyktninger gitt av Malta, Irland, Liechtenstein eller Sveits (det vil stå i reisebeviset at det er utstedet ifølge FN-konvensjonen av 28 juli 1951).
  • Flyktninger eller statsløse personer som bor i et EU/EØS-land og har et reisedokument gitt av dette landet.