Hvilke prøver er godkjent på nivå A2?


  • Muntlig delprøve av Norskprøven fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kompetanse Norge (2017-2022) eller VOX (2014-2017), med resultat A2. 
  • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kompetanse Norge (2017-2022) eller VOX (2014-2017) med resultat A2. 
  • Muntlig delprøve av Norskprøve 2 (tilsvarer nivå A2) fra Norsk språktest. Prøven ble gjennomført i tidsrommet 2005-2014.