Prøve i norsk muntlig for å få norsk statsborgerskap


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått en prøve i norsk muntlig.

Hvem må ha bestått prøven?

Du må ha bestått prøven hvis du 

 • leverte søknadsdokumentene dine til politiet etter 1. januar 2017 (selv hvis du fylte ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen før 1. januar), og
 • er mellom 18 og 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet.

Fikk du ikke timeavtale før nyttår?

UDI er klar over at det hos flere politidistrikt ikke var mulig å få time for å levere søknadsdokumentene før 1. januar 2017.

Du trenger derfor ikke ha bestått prøven hvis du fylte ut søknadsskjemaet og betalte gebyret i Søknadsportalen innen 15. desember 2016, men ikke fikk time hos politiet for å levere søknadsdokumentene før etter 1. januar 2017. (Du må ha bestilt den første ledige timen.) 

Hvis du er under 18 år eller over 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet, trenger du uansett ikke ha å bestått prøven.  

Hvilke prøver er godkjent?

Du må ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A2, for eksempel:

 • Norskprøven fra Kompetanse Norge (med resultatet A2, B1 eller B2)
 • Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med Norskprøven i 2014 og gjennomføres ikke lenger)
 • Bergenstesten
 • Trinn 3-eksamen
 • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon med resultatet A2, B1 eller B2

Har du allerede bestått prøven?

Hvis du allerede har bestått en slik prøve da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta den på nytt nå.

Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve må du kontakte kommunen der du tok prøven.

Ønsker du å ta prøven nå?

Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå. Prøvene arrangeres bare to ganger i året.

Du finner informasjon om norskprøvene på Kompetanse Norge sine nettsider (eksternt nettsted).

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med Kompetanse Norge

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Du kan be om å få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene:

 • Du har "gode nok" kunnskaper i norsk eller samisk. Du må legge ved dokumentasjon på at du har gode nok kunnskaper når du søker.
 • Du er alvorlig eller kronisk syk. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring.
 • Det er andre tungtveiende (viktige og alvorlige) grunner til at du ikke bestått prøven.  Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere hvorfor det vil være urimelig ikke å gi deg fritak.
 • Kommunen har tidligere gitt deg unntak fra kravet om bestått prøve i muntlig norsk eller unntak fra kravet til norskopplæring, enten fordi du har gode nok norskkunnskaper eller på grunn av sykdom. Du må da legge ved kopi av vedtaket fra kommunen.

 

Kompetanse Norge

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?