Prøve i norsk muntlig for å få norsk statsborgerskap


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått en prøve i norsk muntlig.

Du må ha bestått prøven i norsk muntlig på nivå B1 når du søker om norsk statsborgerskap.

Det er tilstrekkelig å ha bestått prøven på nivå A2, hvis

 • du er statsløs, eller
 • du er over 55 år og kom til Norge på bakgrunn av søknad om beskyttelse eller som overføringsflyktning, eller
 • hvis du er over 55 år og mottar uføretrygd, eller
 • du søkte om norsk statsborgerskap før 1. oktober 2022
 • Hvilke prøver er godkjent på nivå B1 eller høyere?

 • Hvilke prøver er godkjent på nivå A2?

Hvem må ha bestått prøven?

Du må ha bestått prøven hvis du er mellom 18 og 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet.

Har du allerede bestått prøven?

Hvis du allerede har bestått en slik prøve på høyt nok nivå da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta prøven på nytt nå.

Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve, må du kontakte kommunen der du tok prøven.

Ønsker du å ta prøven nå?

Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå. 

Du finner informasjon om norskprøvene på Kompetanse Norge sine nettsider (eksternt nettsted).

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med Kompetanse Norge

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Du kan be om å få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene:

 • Du har gjennomført ordinær opplæring i norsk eller samisk i grunnskolen og har fått standpunktkarakter eller eksamenskarakter i faget (minimum karakteren 2). 
 • Du har gjennomført ordinær opplæring i norsk eller samisk på videregående skole og fått halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter (minimum karakteren 2). 
 • Du har gjennomført modul 1 i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) og fått kompetansebevis som viser at modulen er godkjent. 
 • Du har gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
 • Du oppfyller inntakskravet for studier på norsk eller samisk ved universiteter eller høyskoler i Norge. Du har for eksempel oppfylt inntakskravet hvis du har:
  • bestått Trinn 3-eksamen fra universitetet 
  • fylt 25 år og fått godkjent realkompetansevurdering i faget norsk på VG3-nivå  
  • fått tilbud om studieplass i et studium der undervisningsspråket hovedsakelig er norsk ved universitet/høyskole i Norge 
  • gjennomført et studium der undervisningsspråket var norsk
 • Du har ikke mulighet til å bestå prøven på nivå B1 grunnet helsemessige årsaker eller personlige forutsetninger som du ikke har kontroll over.  Da må du bestå prøven på nivå A2, eller dokumentere at det er tungtveiende årsaker som gjør at du ikke kan ta prøven eller bestå den på nivå A2. Les mer om dette unntaket her. 
 • Du har fått fritak fra plikten til opplæring i norsk og/eller prøve i muntlig norsk fra kommunen. Dette gjelder ikke deg som har benyttet registreringsordningen for EU/EØS-borgere. Det gjelder heller ikke for deg som fikk første oppholdstillatelse før 1. september 2005 og som ikke er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven.

UDI kan ikke gjøre unntak fra kravet til prøver i andre tilfeller enn det som er listet opp her. Referanser fra skole, arbeidsgiver eller andre instanser på at du snakker godt norsk gir heller ikke unntak fra kravene.

Fant du det du lette etter?