Prøve i norsk muntlig for å få norsk statsborgerskap


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått en prøve i norsk muntlig.

Hvis du søker 1. oktober 2022 eller senere, er det krav om å bestå prøven på nivå B1. Hvis du søkte før 1. oktober 2022, er det krav om å bestå prøven på nivå A2.

Hvem må ha bestått prøven?

Du må ha bestått prøven hvis du er mellom 18 og 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet.

Hvilke prøver er godkjent på nivå B1 eller høyere?

 • Muntlig delprøve av Norskprøven fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kompetanse Norge (2017-2022) eller VOX (2014-2017), med resultat B1 eller B2. 
 • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kompetanse Norge (2017-2022) eller VOX (2014-2017) med resultat B1 eller B2. 
 • Muntlig delprøve av Norskprøve 3 fra Norsk språktest (prøven ble gjennomført i tidsrommet 2005-2014).
 • Muntlig delprøve av Språkprøven i norsk for voksne innvandrere fra Norsk språktest (prøven ble gjennomført i tidsrommet 1999-2005). 
 • Språkprøven i norsk for fremmedspråklige voksne fra Norsk språktest med minst 220 poeng (prøven ble gjennomført i tidsrommet 1996-1999).
 • Test i norsk for fremmedspråklige – mellomnivå fra Norsk språktest med minst 220 poeng (prøven ble gjennomført i tidsrommet 1992-1996).
 • Delprøven «leseforståelse og muntlig kommunikasjon» av Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge).
 • Muntlig delprøve av Test i norsk - høyere nivå («Bergenstesten») fra Folkeuniversitetet (Norsk språktest) med resultat bestått eller godt bestått. Har du tatt testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng.

Hvilke prøver er godkjent på nivå A2?

 • Muntlig delprøve av Norskprøven fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kompetanse Norge (2017-2022) eller VOX (2014-2017), med resultat A2. 
 • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kompetanse Norge (2017-2022) eller VOX (2014-2017) med resultat A2. 
 • Muntlig delprøve av Norskprøve 2 (tilsvarer nivå A2) fra Norsk språktest. Prøven ble gjennomført i tidsrommet 2005-2014. 

Har du allerede bestått prøven?

Hvis du allerede har bestått en slik prøve på høyt nok nivå da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta prøven på nytt nå.

Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve, må du kontakte kommunen der du tok prøven.

Ønsker du å ta prøven nå?

Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå. 

Du finner informasjon om norskprøvene på Kompetanse Norge sine nettsider (eksternt nettsted).

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med Kompetanse Norge

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Du kan be om å få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene:

 • Du har gjennomført ordinær opplæring i norsk eller samisk i grunnskolen og har fått standpunktkarakter eller eksamenskarakter i faget (minimum karakteren 2). 
 • Du har gjennomført ordinær opplæring i norsk eller samisk på videregående skole og fått halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter (minimum karakteren 2). 
 • Du har gjennomført modul 1 i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) og fått kompetansebevis som viser at modulen er godkjent. 
 • Du har gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
 • Du oppfyller inntakskravet for studier på norsk eller samisk ved universiteter eller høyskoler i Norge. Du har for eksempel oppfylt inntakskravet hvis du har:
  • bestått Trinn 3-eksamen fra universitetet 
  • fylt 25 år og fått godkjent realkompetansevurdering i faget norsk på VG3-nivå  
  • fått tilbud om studieplass i et studium der undervisningsspråket hovedsakelig er norsk ved universitet/høyskole i Norge 
  • gjennomført et studium der undervisningsspråket var norsk
 • Du har ikke mulighet til å bestå prøven på nivå B1 grunnet helsemessige årsaker eller personlige forutsetninger som du ikke har kontroll over.  Da må du bestå prøven på nivå A2, eller dokumentere at det er tungtveiende årsaker som gjør at du ikke kan ta prøven eller bestå den på nivå A2. Les mer om dette unntaket her. 
 • Du har fått fritak fra plikten til opplæring i norsk og/eller prøve i muntlig norsk fra kommunen. Dette gjelder ikke deg som har benyttet registreringsordningen for EU/EØS-borgere. Det gjelder heller ikke for deg som fikk første oppholdstillatelse før 1. september 2005 og som ikke er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven.

UDI kan ikke gjøre unntak fra kravet til prøver i andre tilfeller enn det som er listet opp her. Referanser fra skole, arbeidsgiver eller andre instanser på at du snakker godt norsk gir heller ikke unntak fra kravene.

Fant du det du lette etter?