Prøve i samfunnskunnskap (statsborgerprøve) for å få norsk statsborgerskap


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller «statsborgerprøven».

Hvem må ha bestått prøven?

Du må ha bestått prøven hvis du er mellom 18 og 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet.

Hvilke prøver er godkjent?

Har du allerede bestått prøven?

Hvis du allerede har tatt en slik prøve da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta den på nytt nå.

NB! Prøven må ha vært på norsk. Hvis du bare har tatt prøven i samfunnskunnskap på ditt eget språk, må du ta den på nytt på norsk.

Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve må du kontakte kommunen der du tok prøven. 

Ønsker du å ta prøven nå?

Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå.  

På Kompetanse Norge sine nettsider finner du informasjon om samfunnskunnskapsprøven (eksternt nettsted) og informasjon om statsborgerprøven (eksternt nettsted).

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med Kompetanse Norge

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Du kan få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene:

  • Du har hatt samfunnsfag på norsk ungdomsskole eller norsk videregående skole og du har fått standpunktkarakter i faget. Du må levere karakterutskrift.
  • Du har studert norsk samfunnsfag på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. Du må levere karakterutskrift og informasjon om innhold i studiet du har gjennomført .
  • Du er alvorlig eller kronisk syk. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring,
  • Det er andre tungtveiende (viktige og alvorlige) grunner til at du ikke har bestått prøven. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere hvorfor det vil være urimelig ikke å gi deg fritak.
  • Kommunen har tidligere gitt deg unntak fra kravet til opplæring i samfunnskunnskap eller unntak fra kravet til bestått prøve på grunn av sykdom. Du må levere kopi av vedtaket fra kommunen.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?