Bestått statsborgerprøve for å få norsk statsborgerskap


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått statsborgerprøven eller prøven i samfunnskunnskap på norsk.

Hvem må ha bestått prøven?

Du må ha bestått prøven hvis du er mellom 18 og 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet.

Hvilke prøver er godkjent?

Har du allerede bestått prøven?

Hvis du allerede har tatt en slik prøve da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta den på nytt nå.

NB! Prøven må ha vært på norsk. Hvis du bare har tatt prøven i samfunnskunnskap på ditt eget språk, må du ta den på nytt på norsk.

Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve må du kontakte kommunen der du tok prøven. 

Ønsker du å ta prøven nå?

Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå.  

På Kompetanse Norge sine nettsider finner du informasjon om samfunnskunnskapsprøven (eksternt nettsted) og informasjon om statsborgerprøven (eksternt nettsted).

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med Kompetanse Norge

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Du kan få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene:

 • Du har hatt samfunnsfag på ungdomsskolen og har fått standpunktkarakter eller eksamenskarakter (minimum karakteren 2). 
 • Du har hatt samfunnskunnskap på videregående skole og fått halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter (minimum karakteren 2). 
 • Du har gjennomført modul 1 i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) og har fått kompetansebevis som viser at modulen er godkjent. 
 • Du har studert samfunnsfag som gir kunnskap om Norge på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. Studiene må dekke de emnene som inngår i Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere (pdf, 499 kB) som er følgende moduler:

  1. Utdanning, kompetanse og arbeidsliv.
  2. Familie, helse og hverdagsliv. 
  3. Norge før og nå.

  Du må levere karakterutskrift og emnebeskrivelse av studiet du har gjennomført. Eksempler på studier som dekkes av dette unntaket er samfunnskurset «Norwegian Life and Society» ved Universitetet i Oslo eller årsstudium i norsk språk og kultur, som flere universiteter og høyskoler tilbyr. 
 • Du er tatt opp til og har gjennomført studier på norsk eller samisk på universitets- eller høyskolenivå i Norge. Du må du dokumentere at du har vekttall eller studiepoeng fra studie på norsk eller samisk.
 • Du har ikke mulighet til å bestå prøven grunnet helsemessige årsaker, tungtveiende årsaker, eller personlige forutsetninger. Les mer om dette unntaket her.
 • Du har fått fritak fra plikten til opplæring og/eller prøve i samfunnskunnskap fra kommunen. Dette gjelder ikke deg som har benyttet registreringsordningen for EU/EØS-borgere. Det gjelder heller ikke for deg som fikk første oppholdstillatelse før 1. september 2005 og som ikke er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven.

Fant du det du lette etter?