Refleksjonsperiode


Personer som har vært utsatt for menneskehandel kan få innvilget refleksjonsperiode. Refleksjonsperioden varer i 6 måneder. Den kan ikke fornyes og gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Formålet med tillatelsen er at ofre skal bli i stand til å bryte med miljøet som står bak, ved å komme til hektene og unnslippe bakpersonenes innflytelse. De skal også settes i stand til å ta et informert valg om hvorvidt de vil samarbeide med myndighetene, ved å anmelde bakpersonene.

Søknadsskjemaet for denne typen tillatelse heter Søknad om tillatelse til arbeid og opphold.

Fant du det du lette etter?