Registrert som utflyttet i folkeregisteret


UDI bestemmer hvilke utenlandske statsborgere med norsk fødselsnummer som skal registreres som utflyttet fra Norge i folkeregisteret.

Dersom du er norsk statsborger og er feilregistrert som utflyttet fra Norge, skal du kontakte Skatteetaten ved Folkeregisteret (eksternt nettsted). Du skal ikke kontakte UDI. 

Hvorfor blir du registrert som utflyttet i folkeregisteret?

Hvis du ikke lenger har lovlig opphold i Norge, skal du heller ikke være folkeregistrert i Norge. Da blir du registrert som at du har flyttet fra Norge i folkeregisteret.

Hvis oppholdstillatelsen din ikke er gyldig lenger, og du ikke har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen din, vil UDI bestemme at du skal bli registrert som utflyttet i folkeregisteret. Dette skjer automatisk, uten at du får beskjed om dette.

Hva betyr det for deg at du blir registrert som utflyttet?

Hvis du blir registrert som utflyttet i folkeregisteret mens du fortsatt er i Norge, har dette flere konsekvenser for deg. Du kan få problemer med offentlige tjenester som for eksempel lege, skole og NAV.

Overgang til ny ordning 1. oktober 2017

Tidligere bestemte Skatteetaten selv hvilke utenlandske statsborgere som skulle registreres som utflyttet i folkeregisteret. Fra og med 1. oktober 2017 er det UDI og UNE som bestemmer dette.

Hvis du ble registrert som utflyttet av folkeregisteret før 1. oktober 2017, og venter på svar på søknaden din om fornyelse av oppholdstillatelse fra UDI, fyller du ut skjemaet under.

Hvis du ikke skulle vært registrert som utflyttet i folkeregisteret

Hvis du har blitt registrert som utflyttet i folkeregisteret, og du mener det er en feil, må du fylle ut og sende inn dette skjemaet til oss.

Skjema for å gi beskjed til UDI om feil registrering som utflyttet i folkeregisteret

Informasjon om deg som har blitt registrert som utflyttet i folkeregisteret

Ikke skriv sensitive opplysninger om deg i forklaringen din.

Vi kan bruke e-postadressen din til å sende deg brukerundersøkelser fra UDI. Det er selvfølgelig frivillig å svare på disse.

Fant du det du lette etter?