Rett til retting av personopplysninger i SIS


Dersom du mener UDI behandler opplysninger om deg i SIS som er uriktige, kan du be om at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger.

Når kan jeg be om retting?

Hvis du oppdager at UDI har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg i SIS, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt. Hvis retting ikke er praktisk mulig kan du be om at vi legger til mer informasjon. Hvis opplysningene er korrekte - men gir et uriktig inntrykk, kan du be om at vi legger til mer informasjon.

For å be om retting, må du fylle ut og sende inn dette skjemaet:

Du kan velge mellom bokmål eller nynorsk.

Det er gratis å be om retting.

Hvor lang tid tar det å få svar?

UDI skal utføre retting så snart som mulig. Du får normalt svar innen en måned. Tar det lengre tid, skal UDI gi beskjed med begrunnelse.

Hvis UDI har utlevert opplysninger til andre

I enkelte situasjoner deler vi opplysninger lagret i SIS med andre, for eksempel politiet i forbindelse med grensekontroll. Dersom personopplysningene dine har blitt rettet og UDI tidligere har levert ut opplysningene dine til noen andre, har UDI normalt plikt til å si fra til mottakeren eller mottakerne om rettingen. Du har også rett til å få vite hvem som har mottatt personopplysningene dine.

Regelverk:

SIS-loven § 17 (eksternt nettsted)

Personvernforordningen artikkel 16 (eksternt nettsted)

Grensekontrollforordningen artikkel 53 (eksternt nettsted)