Rett til sletting av personopplysninger i SIS


Hvis du mener UDI behandler opplysninger om deg i SIS som er uriktige eller mangelfulle, kan du be om at de slettes.

Når kan jeg be om sletting?

Hvis du oppdager at UDI har registrert uriktige eller mangelfulle opplysninger om deg i SIS, har du rett til å få opplysningene slettet. Du har også rett til å få opplysninger om deg slettet hvis de ikke lenger er nødvendige for at UDI skal oppfylle sine forpliktelser i Schengen-samarbeidet.

Det er flere grunner til at opplysningene dine er nødvendige å behandle. Det kan for eksempel være at du har en utreiseplikt fra EU/Schengenområdet og du ikke har reist ut ennå. Et annet eksempel er hvis du er utvist og har fått et innreiseforbud til Norge og EU/Schengenområdet som fortsatt gjelder.

For å be om sletting, må du fylle ut og sende inn dette skjemaet:

Du kan velge mellom bokmål eller nynorsk.

Det er gratis å be om sletting.

Hvor lang tid tar det å få svar?

UDI skal utføre sletting så snart som mulig. Du får normalt svar innen en måned. Tar det lengre tid, skal UDI gi beskjed med begrunnelse.

Hvis UDI har utlevert opplysninger til andre

I enkelte situasjoner deler vi opplysninger lagret i SIS med andre, for eksempel politiet i forbindelse med grensekontroll. Dersom du har rett til sletting og UDI tidligere har utlevert opplysninger om deg til noen andre, har UDI normalt plikt til å si fra til mottakeren eller mottakerne om slettingen. Du har også rett til å få vite hvem som har mottatt opplysningene.

Regelverk:

SIS-loven § 17 (eksternt nettsted)

Personvernforordningen artikkel 17 (eksternt nettsted)

Grensekontrollforordningen artikkel 53 (eksternt nettsted)