Beskyttelse (asyl)


Fornyelse av oppholdstillatelse

Søknad om fornyelse av oppholdstillatelse som flyktning eller på grunn av sterke menneskelige hensyn.
Bokmål (pdf, 846 kB) | Nynorsk (pdf, 856 kB)

Arbeidstillatelse for asylsøkere

Skjema for asylsøkere som ønsker arbeidstillatelse.
Bokmål (pdf, 846 kB) | Nynorsk (pdf, 856 kB)