Besøksvisum


Søknadsskjema

Søknad om besøksvisum.
Bokmål (pdf, 761 kB)

Søknad om forlengelse av besøksvisum/besøksvisum for ny innreise.
Bokmål (pdf, 761 kB) | Nynorsk (pdf, 732 kB)

Andre skjema

Sponsorskjema (støttes ikke av Firefox).
Bokmål (pdf, 761 kB) | Nynorsk (pdf, 632 kB)