Familieinnvandring


Søknadsskjema

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold.
Bokmål (pdf, 2,1 MB) | Nynorsk (pdf, 2,9 MB)

Andre skjema

Samlivserklæring.
Bokmål (pdf, 576 kB) | Nynorsk (pdf, 560 kB) 

Garantiskjema for opphold i familieinnvandringssaker.
Bokmål (pdf, 576 kB) | Nynorsk (pdf, 560 kB) 

Samtykkeskjema for søknad om oppholdstillatelse til barn/umyndige.
Bokmål (pdf, 576 kB) | Nynorsk (pdf, 560 kB)

Spørsmål om forholdet mellom ektefeller i saker om familieinnvandring.
Bokmål (pdf, 576 kB) 

Skjema for forklaring på hvorfor jeg ikke kan levere ett eller flere dokumenter.
Bokmål (pdf, 576 kB)