Utlendingspass og reisedokumenter Reisedokumenter


Søknadsskjema

Søknad om reisedokumenter.
Bokmål (pdf, 197 kB) | Nynorsk (pdf, 204 kB)

Andre skjema

Samtykkeskjema til søknad om reisedokument for barn under 18 år og umyndige.
Bokmål (pdf, 197 kB) | Nynorsk (pdf, 204 kB)