Studietillatelse


Søknadsskjema

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold.
Bokmål (pdf, 2,1 MB) | Nynorsk (pdf, 2,9 MB)

Andre skjema

Samtykke til at barn/umyndige kan studere i Norge.
Bokmål (pdf, 598 kB) | Nynorsk (pdf, 601 kB)

Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse.
Bokmål (pdf, 598 kB) | Nynorsk (pdf, 601 kB)